TERMES I CONDICIONS D'ÚS DE L'APLICACIÓ

Aquests Termes i Condicions regulen la utilització de l'aplicació web foralacaixeta.com (en endavant, la web"), que FORA lA CAIXETA, SL. posen a disposició dels usuaris.

L'accés a la web suposa que l'usuari reconeix ha acceptat i consentit sense reserves de les presents condicions d'ús.


1.- OBJECTE

La web té l'objectiu de posar en contacte a usuaris interessats en serveis que ofereix Fora La Caixeta


2.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la web són titularitat de "FORA LA CAIXETA, SL corresponent-li l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual i industrial sobre fotografies, logotips, i qualssevol altres símbols o continguts inclosos en la web s'han concedit les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció, distribució i posada a disposició del públic.

L'usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desensamblado, utilització de tècniques d'enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del desenvolupament constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de FORA LA CAIXETA, SL obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.


3.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

La web utilitzarà Google Analytics com a eina per conèixer ús i les tendències d'interacció de la mateixa. FORA LA CAIXETA, S.L. podran utilitzar la informació de caràcter personal que ens faciliti de forma dissociada (sense identificació personal) per a fins interns, com ara l'elaboració d'estadístiques. La web podrà demanar, emmagatzemar o acumular determinada informació de caràcter no personal referent al seu ús.

FORA LA CAIXETA, S.L.se reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions en la web. Així mateix, també es reserva el dret a modificar els presents Termes i Condicions amb l'objectiu d'adaptar-los a les possibles novetats legislatives i canvis en la pròpia web, així com a les que es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius.


4.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

FORA LA CAIXETA, SL es reserva el dret d'editar, actualitzar, modificar, suspendre, eliminar o finalitzar els serveis oferts per l'web, incloent tot o part del seu contingut, sense necessitat de previ avís, així com de modificar la forma o tipus d'accés a aquesta.

Les possibles causes de modificació poden tenir lloc, per motius tals, com la seva adaptació a les possibles novetats legislatives i canvis en la pròpia web, així com a les que es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius.

FORA LA CAIXETA, S.L. no serà responsable de l'ús de la web per un menor d'edat, sent la descàrrega i ús de la web de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari.

La web es presta "tal com és" i sense cap mena de garantia. FORA LA CAIXETA, S.L. no es fa responsable de la qualitat final de la web ni que aquesta serveixi i compleixi amb tots els objectius de la mateixa. No obstant l'anterior, FORA LA CAIXETA, S.L.se compromet en la mesura de les seves possibilitats a contribuir a millorar la qualitat de la web, però no pot garantir la precisió ni l'actualitat del contingut de la mateixa.

La responsabilitat d'ús de la web correspon només a l'usuari. Llevat del que estableixen aquests Termes i Condicions, FORA LA CAIXETA, S.L.

No és responsable de cap pèrdua o dany que es produeixi en relació amb la descàrrega o l'ús de la web, com ara els produïts com a conseqüència d'errors, avaries o bloquejos en el funcionament de la web (per exemple, i sense caràcter limitatiu: error en les línies de comunicacions, defectes en el maquinari o programari de la web o fallades en la xarxa d'Internet). Igualment, FORA LA CAIXETA, S.L.

Tampoc serà responsable dels danys produïts com a conseqüència d'un ús indegut o inadequat de la web per part dels usuaris.


5.- LEGISLACIÓ I FUR

L'usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o web d'aquestes clàusules són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals propera a la ciutat de Tarragona.


Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència en la navegació. Si continua navegant considerarem que accepta la seva utilització. Més info aquí.